Apelidos de Galicia

Últimos apelidos engadidos ou modificados

 • O apelido Araújo, modificados Datos Arquivo do Reino de Galicia.
 • O apelido Barbeito, modificados Datos Arquivo do Reino de Galicia.
 • O apelido Vilas, modificados Datos Arquivo do Reino de Galicia.
 • O apelido Abano, modificados Datos de Orixe.
 • O apelido Aller, modificados Datos Arquivo do Reino de Galicia.
 • O apelido Albariño, modificados Datos Arquivos Españoles na Rede.
 • O apelido Alanís, modificados Datos Arquivo do Reino de Galicia.
 • O apelido Abundancia, modificados Datos de Orixe.
 • O apelido Abuelo, modificados Datos de Orixe.
 • O apelido Abruñeiras, modificados Datos de Orixe.
 • O apelido Abruñeira, modificados Datos de Orixe.
 • O apelido Abruñedo, modificados Datos de Orixe.
 • O apelido Abelar, modificados Datos de Orixe.
 • O apelido Abadín, modificados Datos Arquivos Españoles na Rede.
 • O apelido Aba, modificados Datos de Outros Arquivos.

Dispoñemos de información de 4.703 apelidos

Temos recolleitas informacións diversas sobre 1228 apelidos con posible orixe fóra de Galicia e 3475 apelidos con posible orixe galega, destes:

 • 1544 apelidos con posible orixe en A Coruña.
 • 584 apelidos con posible orixe en Lugo.
 • 441 apelidos con posible orixe en Ourense.
 • 906 apelidos con posible orixe en Pontevedra.

Aqui podes ver os apelidos galegos nunha nube.

Nube dos Apelidos Galegos


Faga Click na imaxe para ver os Apelidos Galegos nunha Nube.


Tódolos apelidos de Galicia

Queremos ter na nosa base de datos informacións de tódolos apelidos galegos.

Axúdanos a conseguir máis información sobre os apelidos galegos participando cos teus datos no Foro de Apelidos en Xenealoxia.org

¿Aínda non figura o teu apelido na base de datos? Envíanos a información de que dispoñas ao noso Foro de Apelidos en Xenealoxia.org


Apelido ao chou
  Seivane

Separador lateral

Patrimonio cultural

Grupo familiar

Os apelidos nos foron transmitidos ó longo dos séculos como sinal identitario e forman parte do noso patrimonio familiar e cultural.


Banner de Xenealoxía.org - Genealogía de Galicia

© 2005,2014 ApelidosGalicia.org Todo o contido deste sitio baixo licenza de Creative Commons
Creative Commons License.

Validación Html