Abábaro

Orixe

Etimoloxía :
1.- Vespa crabro. Insecto do xénero das avespas, pero máis grande que estas e de cor avermellada.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Heráldica

Linaxe do Reino de Galicia, o cal posuíu en Mondoñedo (Lugo) a súa casa solar.
É apelido clásico galaico e moi antigo.
Armas:
Sobre campo de azur, un Abábaro (Avispón, en idiona castelán)

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .