Abano

Está relaccionado co apelido Abanos.

Orixe

Etimoloxía:
1.- Utensilio para dar aire, que pode estar feito de tea ou papel pegado a unhas variñas unidas arredor dun eixe pola parte inferior, que se abre en forma de semicírculo, ou comporse doutros materiais como plumas ou follas de palmeira .
2.- Instrumento para dar aire ou avivar o lume, feito de palla ou vergas entretecidas e provisto de mango.
3.- Serie de cousas diversas que posúen unha característica común e entre as que xeralmente se elixe.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Heráldica

Linaje del reino de Galicia, el cual tuvo en la Villa de La Coruña, su casa solar. Es Muy vetusto.
Abano, Abánades, Abaneiro y Abanar son el mismo linaje con distintintas grafías.
Armas: Sobre Campo de gules, un Abano (que signigica en castalleno Abanico)

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .