Abegoa

Orixe

Etimoloxía :
Curuxa.
1.- (Tyto alba) Ave rapaz nocturna duns trinta e cinco centímetros de lonxitude e un metro de envergadura, de cabeza larga e redonda, ollos grandes e plumas de cor parda dourada, branca e cinsenta, que se alimenta fundamentalmente de pequenos mamíferos.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Nobiliaria

Linaje del Reino de Galicia, que poseyó en el Ferrol (A Coruña) su casa solariega.
Los Abegoa como vieja hidalguía gallega,vieron esta confirmada por los estamentos nobles.

Heráldica

Sus Armas:Sobre campo de azur, el ave cuyo nombre en idioma gallego es Abegoa (que significa lechuza).

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .