Abella

Está relaccionado cos apelidos Abeja, Abellas, Abelleira, Abelleiro, Abello, Abellón.

Orixe

A orixe témola no insecto abella. Pero na E.G.U. dise que era un alcume que "se aplicaba a persoas que posuían un falar aguilloante, punzante e ferinte coma o ferrete dunha abella.
Documentado no s. XIII "Petrus Iohannis disctus Abelia" (Colección diplomática do mosteiro cisterciense de Santa María de Oseira 1025-1310 de M. Romaní Martínez).
Para interpretar a distribución en toda España hai que ter en conta a orixe ABELLA tamén coma apelido catalán, e unha orixe asturiana.

Toponimia

Posible orixe toponímica.

en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía As Abellas
- na parroquia de San Tirso de Muíño, no concello de Zas (Coruña, A).

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: nas provincias de León, Barcelona, Madrid, Tarragona, Lleida, Asturias, Valencia, Castello, etc.

Ceuta Melilla