Acebei

Está relaccionado co apelido Acebey.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - FRANCISCO MARÍA PATIÑO CON JOSÉ PATIÑO Y DESPUÉS SALVADOR SOMOZA. MISIÓN EN POSESIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL ANIVERSARIO VINCULAR FUNDADO POR EL PRESBÍTERO AMBROSIO ACEBEI, EN LA VILLA DE SANTA COLUMBA DE RIANJO. 1805.

Só mostramos o documento maís antigo atopado no ARG.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .