Adión

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido.

Heráldica

Orixinario da provincia de Lugo, estendeuse por toda España.
Armas:
en campo de azur, unha torre de prata sobre penas da súa cor, acostada de dous carballos de sinople, un en cada flanco, sostido o todo de ondas de prata e azur e nadando nelas dous cisnes brancos afrontados. Bordura cosida azur, cargada de cinco flores de lis de ouro, colocadas dúas en xefe, unha en cada flanco e outra en punta.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .