Aferradeiro

Orixe

Etimoloxía :
Fondeadoiro, Ancoradoiro.
1.- Lugar da costa, dun porto ou dun río, xeralmente resgardado, onde fondean as embarcacións.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Heráldica

Linaje típico del Reino de Galicia, que tuvo su casa solar en Ferrol (A Coruña).
La estirpe hidalga de los Aferradeiros fue siempre confirmada por los estamentos nobles.
Sus Armas: Sobre campo de azur un aferradeiro, que significa en lengua gallega "fondeadero de barcos pesqueros".

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .