Afonsín

Está relaccionado cos apelidos Afonso, Alfonso, Alfonsín.

Orixe

Toponimia

Posible orixe toponímica. en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Afonsín
- na parroquia de Santo Estevo de Barcia, no concello de Lalín (Pontevedra).
- na parroquia de San Cristovo de Mesía, no concello de Mesía (A Coruña).
- na parroquia de San Cibrao de Rouzós, no concello de Amoeiro (Ourense).
- na parroquia de San Lourenzo de Vilatuxe, no concello de Lalín (Pontevedra).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - O mosteiro de Santa María de Aciveiro afora a Pedro de Afonsín, Margarida González e tres voces máis unha casa e outros bens en [Soutelo], freguesía de Santa María Madanela de Sanguñedo 1505.
2 - FERNANDO BAYOLO, VECINO DE SANTA MARÍA DE CELAS, CON PEDRO FERNÁNDEZ, ALGUACIL DEL CAMPO DE LA CIUDAD DE LA CORUÑA, JUAN DE AFONSIN, ESCRIBANO. SOBRE EMBARGO DE BIENES MUEBLES. 1599.
3 - TERESA DE ASTRAY, VIUDA, CON ANDRÉS DE AFONSÍN Y OTROS, SOBRE REIVINDICACIÓN DEL LUGAR DE TORRE DE ORDOÑO, PERTENECIENTE A LOS HIJOS DE AQUÉLLA Y DE PEDRO DA MATA 1601.
4 - DIEGO ARES DE LEDOIRA E ISABEL PÉREZ CON ANDRÉS AFONSÍN, CURADOR DE LOS HIJOS DE JUAN PÉREZ, SOBRE EJECUCIÓN POR MARAVEDÍES EN SAN SALVADOR DE JUANCEDA 1606.
5 - JUAN DE AFONSÍN DE MARZOA, ESCRIBANO, CON JUAN LÓPEZ FREJOMIL. AUTO ORDINARIO SOBRE LOS MONTES DE ROCAMONDE JUNTO LA FUENTE DE MESIA. 1613.
6 - MARGARITA DO BARREIRO, VIUDA DE ANDRÉS DE AFONSÍN Y MARZOA, VECINA DE SAN SALVADOR DE JUANCEDA, CON PEDRO BELLO, VECINO DE SAN PELAYO DE BUSCÁS. AUTO ORDINARIO SOBRE PAGA DE RENTA. 1694.
7 - BENITO DE AFONSIN, PADRE Y ADMINISTRADOR DE JOSE DE AFONSIN, CON GREGORIO CUNQUEIRO, ADMINISTRADOR DE DOMINGO AFONSIN. MISION EN POSESION DEL VINCULO FUNDADO POR PEDRO AFONSIN. 1699.
8 - BENITA DE AFONSÍN CON JOSE´MENÉNDEZ Y CONSORTES. MISIÓN EN POSESIÓN DE BIENES DE VÍNCULO FUNDADO POR DON JUAN ANGUEIRO. 1700.
9 - BENITO AFONSIN , VECINO DE LA Fª DE STA. MARIA CONTRA EL JUEZ ECLESIASTICO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO. SOBRE FUERZA ECLESIASTICA SOBRE MERELEGOS. 1700.
10 - D. PEDRO ANDRES AFONSIN CONTRA EL PRIOR DE SANTIAGO Y D. MIGUEL DE ALERIN. SOBRE FUERZA ECLESIASTICA. 1722.
11 - JACOBO DE AFONSIÓN CON JOSÉ BENITO DE AFONSÍN. MISIÓN EN POSESIÓN DEL VÍNCULO QUE FUNDÓ PEDRO DE AFONSIÓN 1742.
12 - MARCOS ANTONIO AFONSÍN CONDON MELCHOR DE CURRÁS. MISIÓN EN POSESIÓN DE LOS BIENES DE VÍNCULO FUNDADO POR GREGORIO FONTÁN Y MARÍA OUBIÑA 1745.
13 - MELCHOR CURRAS CON MARCOS DE AFONSIN. MISION EN POSESION DEL VINCULO FUNDADO POR GREGORIO FONTAN DE OUBIÑA E IGNACIO FONTAN. 1745.
14 - FELIPE JACOBO DE AFONSÍN, PRESBÍTERO, CON ANDRÉS PREGO DE MONTAOS. MISIÓN EN POSESIÓN DEL VÍNCULO QUE FUNDÓ PEDRO DE AFONSÍN. 1751.
15 - MARÍA BAZÁN, VIUDA, VECINA DE SAN JUAN DE BAYÓN, Y SU HIJA ROSA DE PORTAS CON ROSA DE AFONSIN Y SU HIJO DOMINGO DE BETANZOS, DE LA MISMA VECINDAD. SOBRE INJURIAS REALES EN LA JURISDICCIÓN DE VILLANUEVA DE AROSA. 1756.

Só mostramos os 15 documentos maís antigos dos 28 atopados no ARG.

Foros

Opinión persoal de Milleiro:
Tratase, presumibelmente, dun apelido galego de natureza toponímica que semella ter varias orixes na Galiza. Descoñezo si hai algún tipo de relación entre os apelidos Afonsín e Alfonsín.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .