Agraso

Está relaccionado cos apelidos Agra, Agrafojo, Agrafoxo, Agromaior, Agromartín, Agromayor.

Orixe

Etimoloxía.-
¿? Nalgúns escritos aparece grafiado como Agrazo e Agrasso
AGRAZO: Segundo Xosé Lois Franco Grande: Uva verde, zume de uva verde.
AGRAZ: Segundo o diccionário Xerais: do latin agre: uva sen madurar. Amargura.
AGRAS: De Agra: Leiras separadas unas doutras e que forman un só conxunto uniforme. (Franco Grande, diccionário galego-castelán).

Toponimia

Posible orixe toponímica.

Non se atopan lugares, máis na parroquia de San Cristobo de Abanqueiro (Boiro-A Coruña) existe a única aldea galega chamada Graso.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar (por mor da emigración) nas provincias de Cádiz, Biscaia, Guipúscoa e A Rioxa.

Ceuta Melilla