Albergaría

Está relaccionado co apelido Alberguería.

Orixe

Etimoloxía :
1.- Alberguería, pousada, mesón ou venda que había nos camiños solitarios ou pouco poboados, onde se daba pousada aos viandantes.
2.- Casa, asilo ou hospital para recoller, atender e curar peregrinos.
3.- Hospital para atender e coidar enfermos, e lazarados ou leprosos.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - AMARO GONZÁLEZ DA ALBERGARIA CON ALONSO PÉREZ BALDÍN, SOBRE ELECCIÓN DE ALCALDES EN EL BOLLO. 1592.

Só mostramos o documento maís antigo atopado no ARG.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .