Aldemoresco

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido.

Heráldica

Armas :
de prata, con catro veros de azur prolongados á destra, e á sinistra, unha cruz de goles.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .