Alfaya

Está relaccionado cos apelidos Alfaia, Alfaiate, Alfayate.

Orixe

Etimoloxía.- Do árabe Al Haja=utensílio:
1. Utensílio de adorno
2. Xoia.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar (por mor da emigración) en Madrid, Sevilla, Cordoba, Tenerife, As Palmas, Barcelona, etc.

Ceuta Melilla