Antayo

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

P.AR.ES

1.- Ejecutoria del pleito litigado por Pedro de Antayo, vecino de Villagarcía de Arosa (Pontevedra), con Juan de Santiago, regidor y vecino de Noya (La Coruña), sobre restitución de una viña, huerta y dehesa. 1560.
Cód. Ref: ES.47186.ARCHV/8.7.1//REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 970,66

Heráldica

Armas :
1.- Apelido asturiano que pasou a Galicia. Traen: escudo partido: 1, de sinople, unha torre de pedra da súa cor, mazonada de sable; 2, de ouro, cunha banda de sinople; bordura de goles, cargada de oito estrelas de ouro, de oito raios.
2.- De goles, un castelo de prata, sostido de penedos da súa cor, adestrado dunha cabeza de mouro, e sumada a torre da homenaxe dunha ban-deira de ouro co pau de prata.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .