Armuño

Orixe

Toponimia

Posible orixe toponímica. en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Armuño
- na parroquia de San Xoán de Lubre, no concello de Bergondo (A Coruña).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - JACOME DE COTO CON DOMINGO RODRÍGUEZ. MISIÓN EN POSESIÓN DE LOS BIENES QUE VINCULARON RUY COLMELO DE ARMUÑO, SOEIRO PÉREZ DE DEJO Y OTROS. 1608.
2 - LOS VECINOS DEL PUERTO DE AREA CON PEDRO DE ARMUÑO. APROVECHAMIENTO DE LOS MONTES DE DICHO LUGAR. 1645.

Mostramos os 2 documentos maís antigos atopados no ARG.

Heráldica

Armas :
Escudo cuartelada: 1 e 4, de prata con tres pintas de armiños de sable, ben ordenadas; 2 e 3, de ouro, cun león de azur.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .