Arousa

Está relaccionado cos apelidos Arosa, Erosa,  Herosa.

Orixe

Toponimia

Posible orixe toponímica.

en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Arousa
- na parroquia de San Xulián de A Illa de Arousa, no concello de A Illa de Arousa (Pontevedra).
coa grafía Vilanova de Arousa
- na parroquia de San Cibrán de Vilanova de Arousa, no concello de Vilanova de Arousa (Pontevedra).

en Galicia atopamos as seguintes parroquias
coa grafía A Illa de Arousa
- parroquia de San Xulián de A Illa de Arousa, no concello de A Illa de Arousa (Pontevedra).
coa grafía Vilanova de Arousa
- parroquia de San Cibrán de Vilanova de Arousa, no concello de Vilanova de Arousa (Pontevedra).

Tamén é o nome de tres concellos, A Illa de Arousa, Vilagarcía de Arousa e  Vilanova de Arousa, na provincia de Pontevedra, todos eles na Ria de Arousa.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - O mosteiro de San Pedro de Fóra de Santiago afora a Francisco de Monreal e á súa muller Mayor Yáñez de Arousa, máis tres voces e vinte e nove anos, o casal de Tomonde en Santa Cruz de Ribadulla por doce marabedís de renda 1492.
2 - JUAN DE AROUSA Y MARÍA AFONSO, SU MUJER, CON LA JUSTICIA DE MIRAFLORES, SOBRE INJURIAS REALES 1616.

Mostramos os 2 documentos maís antigos atopados no ARG.

Outros Arquivos

en documento do ano 1463, "... de Santo Espíritus; e Pero da Arousa, canbeador; e Juã de Pumar, clérigo de San Cristouõ do Ejo ..."

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .