Arrocheiro

Orixe

Etimoloxía :
Arrieiro.
1.- Persoa que transportaba ou arreaba mercancías duns lugares a outros en animais de carga.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido.

Outros Arquivos

en documento do ano 1442, "... villa vos dou fe, que Juan Bieites Ramos pagou a Lourenço Arrocheiro, mercador ẽna Rua das Ovellas por hũa ..."

Persoeiros

Lourenço Arrocheiro: Documentado en Pontevedra no século XV.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .