Arrocheiro

Orixe

Etimoloxía :
Arrieiro.
1.- Persoa que transportaba ou arreaba mercancías duns lugares a outros en animais de carga.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Outros Arquivos

en documento do ano 1442, "... villa vos dou fe, que Juan Bieites Ramos pagou a Lourenço Arrocheiro, mercador ẽna Rua das Ovellas por hũa ..."

Persoeiros

Lourenço Arrocheiro: Documentado en Pontevedra no século XV.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .