Arxóns

Está relaccionado co apelido Arjones.

Orixe

Etimoloxía :
Estaca que se espeta na terra o pé dunha cepa de vide ou doutra planta.

Toponimia

Posible orixe toponímica. en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Arxóns
- na parroquia de San Xoán de Santeles, no concello de A Estrada (Pontevedra).

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Xenealoxí­a

Família dos Arxóns de Redondela:
1. Mathias de Arjones. Citado no Testamento de Manuel Gómez en 1680. Ref: Ca.4763(3), Fº68 do Escribán Joan de la Iglesia. AHP
2. En 1694, aparecen Joseph de Arxones e Mathias de Arxones na vila de Redondela.
3. En 1752, aparecen Maria de Arjones e Pedro de Arjones, no Catastro de Ensenada para Vilanova de Redondela.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .