Axís

Está relaccionado co apelido Agís.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - JACINTO AXÍS CON MAURICIA BERMÚDEZ PRIETO DE RIVERA, SOBRE EXPELO DE UNA CASA ADQUIRIDA EN PORTONOVO 1776.

Só mostramos o documento maís antigo atopado no ARG.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .