Axeitos

Está relaccionado co apelido Ageitos.

Orixe

Etimoloxía :
¿de a+xeito?:
1. Poñer a xeito, adaptar, acomodar, amañar, arranxar.
2. Poñer en disposición cada cousa co que lle é próprio.
3. Estabelecer relacións.
4. Axeito: Porción de terreo que se deixa fóra do valado cando se cerra unha propiedade, ou o que está contiguo a ela mentres non se cerra.

Toponimia

Posible orixe toponímica.

en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Axeitos
- na parroquia de San Martiño de Oleiros, no concello de Ribeira (A Coruña).

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - JUAN ALONSO DE AXEITOS CON JUAN DAS PINAZAS, SOBRE MARAVEDÍS EN NOYA 1621.
2 - Ramón Saco Taboada e máis veciños da parroquia de Santa Cruz de Lesón con Juan Paz de Axeitos e os da vila da Pobra do Deán sobre cumprimento de cargas veciñais e outras 1806.

Mostramos os 2 documentos maís antigos atopados no ARG.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .