Balseiro

Está relaccionado cos apelidos Balsa, Balseiros.

Orixe

Etimoloxía:
Ten a súa orixe nun alcume de profesión. A forma balseiro (de balsa) é parella de barqueiro, persoa que pasaba a xente en balsa nun río.
Como apelido documéntase a partir do s XVI.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar (por mor da emigración) nas provincias de Madrid, Barcelona, Asturias, Ceuta e Sevilla.

Ceuta Melilla