Bermúdez

Orixe

Apelido Patronímico, formouse a partir do nome persoal de orixe xermánica Bermudo, variante gráfica de Vermudo, que procede das voces góticas baira ´xabaril´ e munds ‘axuda, protección’. Corno apelido xa se documenta no s X: "Gugina Veremudiz" (doc ano 929 en E. Rivas Quintas Onomástica persoal do noroeste hispano, 1991, p 368 ), "Egika Vermudiz” (doc ano 998 en E. Rivas Quintas Onomástica persoal do noroeste hispano, 1991, p 368 ).

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar nas provincias de Málaga, Sevilla, Barcelona, Cádiz, Xaén, Madrid, Cordoba, Granada, Murcia, As Palmas, Asturias, Albacete, Valencia, Toledo, Salamanca, Tenerife, Badaxoz, Huelva, Cidade Real, Illas Baleares, Biscaia, Alacante, León, Zamora, Guipúscoa, Tarragona, Xirona, Cáceres, Zaragoza, Cantabria, Castelló, Ceuta, Lleida, Almería, Álava, Ávila, Navarra, Cuenca, Segovia, Burgos, Huesca, A Rioxa, Teruel, Melilla, Valladolid, Guadalaxara, Palencia e Soria.

Ceuta Melilla