Bestilleiro

Está relaccionado co apelido Bistilleiro.

Orixe

Constitúe un apelido "profesional", alusivo á actividade dos tratantes de gando cabalar (e non debe confundirse con Besteiro, que corresponde ó castelán Ballestero). A súa grafía etimolóxica é con B. Aínda que na toponimia hai o lugar de Bestilleiros no concello de Ribadeo, o apelido é característico da zona interior das mariñas coruñesas, e fóra desa provincia ten presencia pouco relevante.

Toponimia

Posible orixe toponímica.

en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Os Bestilleiros
- na parroquia de San Pedro de Arante, no concello de Ribadeo (Lugo).

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar (por mor da emigración) nas provincias de Asturias e Biscaia.

Ceuta Melilla