Bexo

Está relaccionado cos apelidos Bejo, Vejo, Vexo.

Orixe

Toponimia

Posible orixe toponímica. en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Bexo
- na parroquia de San Xoán de Laíño, no concello de Dodro (A Coruña).
coa grafía Río de Bexo
- na parroquia de San Vicente de Fervenzas, no concello de Aranga (A Coruña).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .