Biaño

Está relaccionado co apelido Viaño.

Orixe

Etimoloxía :
Apelido toponímico vinculado co lugar de Viaño, no concello de Trazo. Independentemente de cal sexa a súa etimoloxía, suxeita a polémica, o apelido debería escribirse coma o topónimo, con V, que xa é a grafía común que rexistra no censo. 

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - Mandamento executorio requirido por Domingo Biaño, como administrador dos bens de Domingo Fernández contra Baltasar, Rodríguez de Araujo 1658.

Só mostramos o documento maís antigo atopado no ARG.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .