Bieiro

Está relaccionado cos apelidos Vieira, Vieiro, Vieiros.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - EL CONº DE STA. Mª DE BELVIS DE SANTIAGO CON CATALINA DE BIEIRO, SOBRE PAGA DE MARAVEDIS Y EXCEPCION DE BIENES DOTALES. 1585.

Só mostramos o documento maís antigo atopado no ARG.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .