Boiturón

Está relaccionado cos apelidos Buiturón, Vuiturón.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - DON JOSÉ ÁNGEL DE PAZOS Y CONSORTES CON EL LICENCIADO DON MANUEL FERNÁNDEZ DURÁN, SOBRE DEMANDA DE REIVINDICACIÓN DE LOS BIENES CORRESPONDIENTES AL VÍNCULO FUNDADO POR DON ANTONIO FERNÁNDEZ BOITURÓN Y DON PEDRO FERNÁNDEZ. 1819.

Só mostramos o documento maís antigo atopado no ARG.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .