Borreiro

Está relaccionado co apelido Borreiros.

Orixe

Etimoloxía :
1.- Comerciante de cera das abellas.
2.- Orificio para introducir a billa nun bocoi.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - LOS VECINOS DE SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS Y AGUSTINA BORREIRO, PASCUAL LÓPEZ Y OTROS, CON JOSÉ AMEIJEIRAS. AUTO ORDINARIO SOBRE USO DE AGUAS PARA LOS TERRENO S DE LA MACEDA, ABADENGA, GESTEIRA Y OTROS VARIOS EN LA PARROQUIA DE BAÑOS YCEQUERIL. 1800.

Só mostramos o documento maís antigo atopado no ARG.

Outros Arquivos

en documento do ano 1487, "... e Estebo Martinez regidores da dita villa et Juan do Ribeiro e Vasco Borreiro alcaldes hordinarios da dita vila ..."

Persoeiros

1.- Alvaro Borreiro, mercader que fai unha viaxe desde A Coruña até Barcelona en 1498.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .