Botón

Orixe

Etimoloxía :
1.- Xema que botan os vexetais e que dá lugar a unha póla, unha folla ou unha flor.
2.- Flor que aínda non abriu.
3.- Pequena peza de metal, nácara etc., que, soa ou con outras iguais, se utiliza para unir o bordo en que vai cosida ao que ten os ollais ou como adorno en certas aberturas de moitas pezas de roupa.
4.- Peza que ao ser pulsada pon en funcionamento un timbre, un circuíto eléctrico, un aparello electrónico etc.
5.- Chapa metálica redonda que se pon na punta da espada ou do florete para non ferir.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Ceuta Melilla Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai
Frecuencia de aparición en tanto por cen por provincias sobre o total do apelido en toda España.
Ceuta Melilla