Cachafeira

Está relaccionado cos apelidos Cachafeiro, Cachaza.

Orixe

Ver Cachafeiro.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Heráldica

De orixe galega.
Armas :
En campo de azur, unha torre de ouro, cunha banda de goles saindo pola porta.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .