Cadaviz

Está relaccionado cos apelidos Cadavid, Cadavide.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - JOSÉ Y GONZALO DE ARÉN CON EL JUEZ ORDINARIO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO Y JUAN ANTONIO CUBIÁN, SOBRE DE UNA DONACIÓN OTORGADA POR INÉS REIGOSA A FAVOR DE ALONSO CADAVIZ 1714.

Só mostramos o documento maís antigo atopado no ARG.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .