Cagigal

Está relaccionado cos apelidos Cageao, Cagiao, Cagide, Cagiga, Cagigao, Cagigas, Caxiao, Caxide, Caxigal, Caxigas.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar nas provincias de Cantabria, Palencia, Madrid, Asturias, Biscaia, Guipúscoa, A Rioxa, Málaga, Álava, Barcelona, Valladolid e Burgos.

Ceuta Melilla