Caibeis

Está relaccionado co apelido Caibe.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Outros Arquivos

No Catastro de Ensenada da freguesia de Santiago de Lousada (Carballedo), 1752, aparece Andrés Caibeis: casado, 48 anos, 3 fillos menores, 4 fillas na sua compaña e o seu irmán Manuel.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .