Calque

Orixe

Toponimia

Posible orixe toponímica. en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Calque
- na parroquia de Santo Estevo de O Salto, no concello de Rodeiro (Pontevedra).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - Pascual de Calque, como padre de su hijo, con Juan González de Failde, sobre estupro 1679.

Só mostramos o documento maís antigo atopado no ARG.

Outros Arquivos

Marcos de Calque no Catastro de Ensenada da freguesia de Santa Baia de Adá (Chantada), 1752.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .