Calveira

Está relaccionado cos apelidos Calvar, Calveiro, Calvelo, Calvete, Calviño.

Orixe

Apelido de orixe toponímica que procede do latín calvu e máis o sufixo latino -ariu, -a. Os topónimos homónimos designan lugares ermos, sen vexetación. A mesma procedencia ten o apelido Calveiro.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

Ceuta Melilla