Camino

Está relaccionado cos apelidos Camiña, Camiñas, Camiño, Camiños.

Orixe

Do latín camminu.
1. Espácio de terreo para transitar, ben, formado polo uso ou ben, construído expresamente.
2. Xornada de viaxe dun lugar a outro.
3. Dirección que se há de seguir.
4. Médio ou fórmula para conseguir algo.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar nas provincias de Sevilla, Madrid, Toledo, Asturias, Cantabria, Valladolid, Biscaia, Cordoba, Barcelona, Málaga, Guipúscoa, Palencia, León, As Palmas, Navarra, Guadalaxara, Álava, Granada, Burgos, Zaragoza, Cádiz, Salamanca, Valencia, Alacante, Cáceres, Lleida, Xaén, Murcia, Illas Baleares, Xirona, Huelva, Zamora, Melilla, Tarragona, Cidade Real, Albacete, Tenerife, Huesca, Cuenca, Badaxoz, Ceuta, A Rioxa e Castelló.

Ceuta Melilla