Caramallo

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido.

Heráldica

Liñaxe galega.
Armas:
En campo de ouro, unha banda xaquelada de ouro e goles en duas ordes, adoita tamén a forma Caramillo. 

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .