Caramallo

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Heráldica

Liñaxe galega.
Armas:
En campo de ouro, unha banda xaquelada de ouro e goles en duas ordes, adoita tamén a forma Caramillo. 

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .