Cardexo

Está relaccionado cos apelidos Cardeso, Cardesín, Cardezo.

Orixe

Toponimia

Posible orixe toponímica. en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Cardexo
- na parroquia de San Pedro de Cerceda, no concello de O Corgo (Lugo).
- na parroquia de San Pedro de As Enchousas, no concello de As Somozas (A Coruña).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .