Cardois

Orixe

Toponimia

Posible orixe toponímica.

en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Cardois
- na parroquia de San Román de Cabovilaño, no concello de A Laracha (Coruña, A).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - MONASTERIO DE SAN MARTÍN DE SANTIAGO Y CAMBRE, SU ANEJO, CON BENITO CARDOIS Y OTROS, SOBRE REIVINDICACIÓN DE LA QUINTA PARTE DE LOS FRUTOS DE SAN JULIAN DE BARRAÑAN Y CILLOBRE. 1685.
2 - DIEGO CATRUFO CON BENITO DE CARDOIS. MISION EN POSESION "IN SOLIDUM" DEL VINCULO QUE FUNDO Mª DIAZ, MUJER DE BENITO CARDOIS. 1699.
3 - EL MONº DE S. MARTIN PINARIO DE SANTIAGO Y CAMBRE CON BENITO CARDOIS, FRANCISCO DE TAIBO Y OTROS. REIVINDICACION POR LA 5ª PARTE DE LOS FRUTOS DE TODA LA Fª DE BARRAÑAN, CILLOBRE Y SESAMO. 1746.
4 - JOSÉ CARLOS RIEGO FERNÁNDEZ CATRUFO Y ALDAO CON JUAN ANTONIO DE OUTEIRO Y AHORA MARTÍN DE REGO Y CONSORTES, SOBRE REIVINDICACIÓN DE BIENES PERTENECIENTES AL VÍNCULO FUNDADO POR MARÍA FERNÁNDEZ DÍAZ, MUJER QUE HA SIDO DE BENITO CARDOIS. 1780.
5 - JUAN BARAZAS Y CONSORTES, VECINOS DE LA FELIGRESÍA DE SAN PEDRO DE ARMENTON, CON FRANCISCO CARDOIS Y OTROS. SOBRE AJUSTE DE CUENTAS Y PAGO DE ALCANCE. 1796.

Mostramos os 5 documentos maís antigos atopados no ARG.

Outros Arquivos

en documento do ano 1399, "... a moller de Lopo de Carbois a heredade que eu ey en Cardois e en donega e que a aja en toda a ..."

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .