Caticovas

Está relaccionado cos apelidos Caticobas, Covas.

Orixe

Toponimia

Posible orixe toponímica. en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Caticovas
- na parroquia de San Vicente de Nogueira, no concello de Meis (Pontevedra).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Outros Arquivos

Aberta de Caticobas, viuva. Dentro do forasteiros con propriedade na freguesia a Ygnacio de Caticobas, Catastro de Ensenada realizado na devandita parróquia no 1752.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .