Caveiro

Está relaccionado cos apelidos Caabeiro, Caaveiro, Cabeiras, Cabeiro.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - BARTOLOMÉ BALSEIRO, Y CONSORTES, CON FERNANDO DE CAVEIRO. SOBRE PARTIJA DE BIENES DE FERNANDO ROMEU. 1621.
2 - ANTONIO BELTRÁN, PROCURADOR DEL NÚMERO DE LA VILLA DE PUENTEDEUME, DEFENSOR DE LOS BIENES DE JUAN FRANCO, CON ANTONIA CAVEIRO, MUJER DE JUAN FRANCO AUSENTE DE ESTE REINO, VECINA DE SANTA MARÍA DE VILAVELLA. SOBRE BIENES DOTALES EN LAJURISDICCIÓN DE PUENTEDEUME. 1640.
3 - NICOLÁS DE ANCA CON PEDRO CAVEIRO. MISIÓN EN POSESIÓN Y PARTIJA DE BIENES DE PEDRO DE ANCA E INÉS RODRÍGUEZ EN PERBES 1664.
4 - BALTASAR ÁLVAREZ, MARIDO DE DOÑA FRANCISCA CAVEIRO, CON DON LUIS DÍAZ DELGADO. MISIÓN EN POSESIÓN Y PARTIJA DE BIENES FINCABLES DE ANTONIO CAVEIRO 1720.
5 - MARÍA DEL ROSARIO ACEVEDO Y DESPUÉS ANTONIA VICENTA ACEVEDO, SU HERMANA, CON JUAN FERRO CAVEIRO, SOBRE NULIDAD DE UN FORO. 1832.

Mostramos os 5 documentos maís antigos atopados no ARG.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .