Cervyño

Está relaccionado co apelido Cerviño.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Outros Arquivos

en documento do ano 1421, "... e Pero Dominges, çapateiros e Juan de la Choça, sibicheiro e Pero Cervyño, ourives, e Fernan da Torreira, carniçeiro e Ruy de Logrosa, taverneiro ..."

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .