Chariño

Está relaccionado co apelido Charino.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Heráldica

De orixe galega, ven grafiado como CHARINO.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .