Chiriño

Está relaccionado cos apelidos Chariño, Chirino.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Heráldica

Liñaxe de orixe galega, ven grafiado como Chirino.

Foros

Comentário persoal de Milleiro :
Tratase dun apelido galego, aconsellase ver o apelido Chariño.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .