Cide

Está relaccionado cos apelidos Cid, Vilacide, Villacid.

Orixe

Etimoloxía:
Na Enciclopedia Galega Universal dí:
"Cide Apelido que ten a súa orixe na voz árabe Çid "señor".
O alcume comezou a empregarse como prenome, pois así o reflicten as documentacións medievais: Citi Didaci (doc ano 904 en M. Lucas Álvarez, El tumbo de San Julián de Samos (siglos VIII-XII),1986, p 442).
Posteriormente pasaría a apelido: Juan Cide (doc ano 1300 en Emilio Duro Peña, El Monasterio de S. Pedro de Rocas y su colección documental, 1972, p 157).
Adoita aparecer castelanizado como Cid".

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar soamente na provincia de Castelló.

Ceuta Melilla