Cruxeira

Está relaccionado cos apelidos Crugeiras, Crujeira, Crujeiras, Cruxeiras.

Orixe

¿De Curuxa: Do latín cuculliata= ave encapucada.
Ave de rapina nocturna, de cor branca polo peito e parda dourada polo lombo; é considerada de mal agoiro.
Penso que é onde fan os niños as curuxas.

Toponimia

Posible orixe toponímica. en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Cruxeira
- na parroquia de San Xoán de Santeles, no concello de A Estrada (Pontevedra).
coa grafía A Cruxeira
- na parroquia de Santaia de Gorgullos, no concello de Tordoia (A Coruña).
- na parroquia de San Cibrán de A Vila de Abade, no concello de Tordoia (A Coruña).
- na parroquia de San Vicente de Vilaboa, no concello de Valdoviño (A Coruña).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .