Cruxeiras

Está relaccionado cos apelidos Crugeiras, Crujeira, Crujeiras, Cruxeira.

Orixe

Toponimia

Posible orixe toponímica. en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Cruxeiras
- na parroquia de San Tomé de Ames, no concello de Ames (A Coruña).
- na parroquia de Santa Uxía de Ribeira, no concello de Ribeira (A Coruña).
coa grafía Cruxeiras de Abaixo
- na parroquia de San Pedro de Carcacía, no concello de Padrón (A Coruña).
coa grafía Cruxeiras de Arriba
- na parroquia de San Pedro de Carcacía, no concello de Padrón (A Coruña).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .