Dopazo

Está relaccionado cos apelidos Do Pazo, Opazo,  Opazos, Pazo, Pazos.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar (por mor da emigración) nas provincias de Asturias, Barcelona, Madrid, León, Biscaia, Sevilla, Tenerife, Guipúscoa, Cádiz, Valencia, Alacante, Zaragoza, Cantabria, A Rioxa, Illas Baleares e Málaga.

Ceuta Melilla