Eáns

Está relaccionado cos apelidos Anes, Eanes, Ianes, Yanes, Yáñez.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - Juan e Domingo Eáns venden ao seu primo Paio Arteiro e a Urraca Pérez unha metade e a Domingo Eáns de Borreiros a outra metade da herdanza da súa nai en Borreiros, freguesía de San Pedro [de Soandres], por vinte soldos 1292.
2 - Xoán Fernández promove unha querela contra o xuíz Fernando Eáns de Banga por ter entrado a cabalo, armado e con xente de armas, ter forzado casares e tomado o froito dunha viña preto de Santa Baia de Banga 1292.
3 - Afonso Eáns de Salceda e Dominga Eáns dotan á súa filla Maior Afonso, monxa en Belvís, cun casal en Vilarmeao, freguesía de San Miguel de Cerceda, e outro en Salceda, freguesía de San Breixo de Ferreiros, e duascentas libras pequenas demoeda 1315.
4 - Aldonza Afonso, muller de Fernán Fernández Domiancos, Roi Gómez de Borragueiros e Martín Fernández de Moredo, como titores gardadores de Fernán Eans, fillo de Fernán Fernández e Aldonza Afonso, outorgan poder como procurador a favor de FernánMartínez de Xunqueiras, clérigo, para defender os bens e dereitos do devandito Fernán Eans en Postomarcos. 1321.
5 - María Pérez, veciña de Salvaterra afora a Pedro Eans, dito dos Santos, e a súa muller, María Alfonso, a súa casa sita na Rua de Oleiros, por renda en cada ano de trinta e seis libras de diñeiros portugueses 1323.
6 - Gonzalo Eáns Becerra e a súa muller Aldara Pérez doan ao mosteiro de San Pedro de Soandres o casal e herdades do Bieiteiro e o mosteiro arréndalles durante vinte e nove anos a renda que tiña pola metade da igrexa de San Román dasEncrobas 1325.
7 - Maior Eans de Castro vende a Rui Topete unha metade e ao seu irmán Martín Topete a outra metade da sexta parte dun souto e unha parte dun casal en San Salvador de Vilouzás 1333.
8 - Fernán Eans e María Fernández venden a María Yáñez da Estoira e aos seus fillos a viña da Gilvira, en San Vicente de Armea 1335.
9 - Martín Díaz do Lago vende a Gonzalo López Dozón e a súa muller, Elvira Eans, as herdades nas vilas de Castelo, Dozón e Quintans en San Martiño de Dozón, por prezo de dez libras brancas. 1348.
10 - Pedro de Vilar, no seu nome e no de Xoán Pedreiro e Elvira de Villar, desembargan a Gonzalo López Dozón, xuíz de Postomarcos, e a súa muller, Elvira Eans, os bens en Vilar Dozón e Vila de Quintáns, e os que Xoán Pedreiro e Elvira de Villarteñen en terra de Nemarcos 1356.
11 - Pedro Eans Davellote, marido de María Fernández, moradores na fregresía de Santa Comba de Louro, vende a González López Dozón e a súa muller, Elvira Eans, unha herdade en San Salvador de Catoira. 1363.
12 - Pedro Eáns, chamado Melgueiro, e o seu irmán Lopo venden ao mosteiro de Santa María de Monfero unha leira en Margá, freguesía de Santa María de Labrada, por setecentos cruzados 1374.
13 - Pedro Rodríguez e María Fernández venden a Juan Pérez do Redondo unha propiedade en Golmeiros e Pedro Eáns a Juan Pérez das Cortizas outra tamén na freguesía de San Xulián de Carantoña 1383.
14 - Gonzalo Martínez da Castiñeira vende a María Afonso, muller que foi de Rodrigo Eans de Codeseda, a metade dun tarreo por oito marabedís 1385.
15 - Juan González vende a María Afonso, viúva de Rodrigo Enes de Codeseda, a cuarta parte dun tarreo por vinte marabedís 1385.

Só mostramos os 15 documentos maís antigos dos 54 atopados no ARG.

Outros Arquivos

en documento do ano 1272, "Johan Uidal da Porta Martin Fernandez da Cruña Fernan Pelaez dAymir Pedro Eans de Paazos de San Jurgo ."

Heráldica

Armas:
1.- De prata, león contornado de goles, siniestrado de columna de goles; bordura de goles, con oito lises de ouro.

Persoeiros

1. Pero Eans Leiteiro, rexedor de Santiago (1401-1452).

2. Pero Eans Ferreño, mercader da Coruña en 1384.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .