Apelidos de Galicia

Enxertos

Está relacionado con los apellidos Ingerto, Injerto, Inxerto.

Origen

Etimología :
Enxerto (Injerto).
1.- Operación de injertar.
2.- Planta o árbol injertada.
3.- Tejido orgánico injertado.

Toponimia

Posible origen toponímica.

en Galicia encontramos los siguientes lugares
con la grafía Enxerto
- en la parroquia de Santa Baia de Aguada, en el municipio de Carballedo (Lugo).
con la grafía Enxertos
- en la parroquia de San Xoán de O Mosteiro, no concello de Ortigueira (Coruña, A).
- en la parroquia de Santa María de San Claudio, en el municipio de Ortigueira (Coruña, A).
- en la parroquia de Santiago de Sigrás, en el municipio de Cambre (Coruña, A).

Distribución en Galicia

Según el Censo del I.G.L., no hay en Galicia personas que lleven este apellido.

Distribución (Provincias y Comunidades) en España

Actualmente no hay en el Censo del I.N.E., personas que lleven este apellido.

Archivo del Reino de Galicia (ARG)

Relación de documentos encontrados en el Archivo del Reino de Galicia, de personas con el apellido Enxertos, clasificadas ascendentemente por fecha.

1 - O mosteiro de Santa María de Monfero troca con Pedro de Enxertos o agro de Nespereira e unha viña do primeiro por outra viña e herdade do segundo que confina coas terras do mosteiro 1426.

Solamente mostramos el documento más antiguo encontrado en el ARG.

Fuentes y bibliografía

El apellido Enxertos

fue añadido el .